Over ons

De Melkweg staat voor popcultuur in de breedste zin van het woord. Honderden concerten, clubnachten, (muziek)films, theatervoorstellingen, exposities en multidisciplinaire evenementen trekken jaarlijks in totaal bijna 540.000 bezoekers.

De Melkweg is gevestigd in het enige overgebleven fabrieksgebouw aan de Amsterdamse grachtengordel: een voormalige suiker- en, later, melkfabriek. In het historische gebouw vind je twee concertzalen, een filmzaal, een multidisciplinaire zaal en een expositieruimte, die onafhankelijk van elkaar of in combinatie gebruikt kunnen worden.

In de Melkweg staan gevestigde namen naast nieuw talent en krijgen opkomende stromingen de kans een breed publiek te bereiken. De diversiteit in programmering en publiek, in combinatie met de verschillende ruimtes en de bijzondere locatie, maken de Melkweg al jaren een unieke plek.

Sinds 1970

​Het begon allemaal in 1970, toen een leegstaande melkfabriek werd ingericht voor een cultureel zomerproject gericht op jongeren. Amsterdam stond in die tijd te boek als “kosmies centrum” van de wereld en vanuit alle windstreken kwamen jonge mensen naar deze nieuwe culturele ontmoetingsplek, waar vanaf het begin verschillende kunstdisciplines werden samengebracht.

Sinds 1973 is de Melkweg permanent open als cultureel centrum en in de afgelopen 40 jaar is er veel veranderd: het gebouw werd verder aangepast op zijn nieuwe functie, er kwam een grote concertzaal bij en de programmering werd steeds belangrijker en professioneler.

De Melkweg is altijd een soort biotoop geweest van een verscheidenheid aan subculturen: van hippies naar punk en van grunge naar hiphop. Dankzij haar rijke geschiedenis staat de Melkweg over de hele wereld bekend als podium waar nieuwe artiesten en stromingen de ruimte krijgen en waar de groten der aarde optraden voor zij doorbraken naar het grote publiek.

Programmering

​Geen ander poppodium biedt zo’n diverse programmering als de Melkweg. In de beide concertzalen, de Max en OZ, staan grote internationale namen naast opkomend talent van eigen bodem. Ook tijdens clubnachten komen vele muziekstijlen en publieksgroepen aan bod en wordt de brug geslagen tussen underground en het grote publiek.

Verdieping wordt geboden door de filmprogrammering, waarin veel muziekfilms aan bod komen, en de exposities die het publiek aan het denken zetten en verrassen. Beide disciplines hebben een eigen ruimte om zich te presenteren: de Cinema op de bovenverdieping en Melkweg Expo aan de Marnixstraat, gekoppeld aan het eigen eetcafé MILK. In de Upstairs krijgen jonge makers de kans om zich te ontwikkelen en een publiek aan zich te binden. Doordat de verschillende ruimtes met elkaar verbonden kunnen worden is de Melkweg ook zeer geschikt voor festivals en grotere events, die vaak een sociaal-maatschappelijk karakter hebben.

De Melkweg programmeert daarnaast ook regelmatig in de Rabozaal, de moderne multifunctionele zaal die wordt gedeeld met Internationaal Theater Amsterdam (ITA), en tevens in de Q-Factory, de Meervaart en De Waalse Kerk.

Organisatie

​De Melkweg is een non-profit organisatie: een stichting met culturele en maatschappelijke doelstellingen. De Melkweg is een culturele instelling met een ANBI status. Op deze pagina staat meer informatie over de ANBI, de doelstellingen, het ondernemingsplan 2021-2024 en de jaarrekening 2020 incl. bestuursverslag van de Melkweg. 

Aan het hoofd van de organisatie staat directeur-bestuurder Laura Vogelsang. Zij geeft leiding aaneen team programmeurs, die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van het programmade directiestaf en het hoofd marketing. Daarnaast is operationeel directeur Djuro Leideritz verantwoordelijk voor de afdelingen productie, techniek, gebouwbeheer, horeca en publiekservice.

De Raad van Toezicht van Stichting Melkweg bestaat uit: Martin Plak(voorzitter), Lara Ankersmit, Valentijn Brouwer, Marieke van Well en Pay Kolmüs. Klik hier voor meer informatie over samenstelling van de Raad van Toezicht. De Melkweg heeft een jaarlijkse begroting van rond de 12 miljoen euro, waarvan ongeveer 7% subsidie betreft, met name van de Gemeente Amsterdam. Ruim 90% van de begroting bestaat uit eigen in dienst. inkomsten. De Melkweg heeft ongeveer 100 medewerkers.

Bezoekersaantal
In 2019 vonden er in de Melkweg ruim 1250 activiteiten plaats, met meer dan 1600 artiesten/bands en makers. Hier kwamen in totaal meer dan 540.000 bezoekers op af.

Code Diversiteit en Inclusie
De Melkweg heeft diversiteit structureel in haar organisatie verankerd. Een groot deel van de cultuursector staat in verhouding tot een klein deel van de samenleving. Om deze reden biedt de Code Diversiteit en Inclusie een kapstok om de Melkweg te ontwikkelen tot een inclusieve organisatie, waarbij de vier domeinen: programma, publiek, personeel en partners, leidend zijn. De Melkweg streeft er naar om op al deze vlakken voor diversiteit en inclusiviteit te gaan. 
Zie https://codedi.nl/

Governance Code Cultuursector
De Melkweg onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur. Deze code biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Daarmee laten de verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. De code komt niet in de plaats van eigen verantwoordelijkheid en kritische reflectie binnen organisaties, maar beoogt juist naast het normatieve kader de kritische reflectie binnen en tussen bestuur en toezicht te stimuleren. Daarom kent de code negen algemene principes. Deze principes vinden hun vertaling in praktijkaanbevelingen die men op verschillende manieren kan lezen: ‘zo hoort het’, ‘zo doen goed geleide organisaties dit’ of ‘dit zijn goede praktijkvoorbeelden’. 
Zie http://www.governancecodecultuur.nl/

Liveurope & Trans Europe Halles

We geloven in internationale samenwerking en daarom zijn we actief deelnemer in verschillende culturele netwerken en projecten op Europees niveau. Zo zijn we onderdeel van het platform Liveurope, het eerste pan-Europese initiatief dat concertpodia ondersteunt in de promotie van opkomend Europees muziektalent. Zij maken het jaarlijks medemogelijk om een groot aantal nieuwe, spannende live-acts uit heel Europa te programmeren en hen zo te helpen een publiek op te bouwen in Nederland. Hiernaast zijn wij één van de grondleggers van Trans Europe Halles (TEH), een netwerk van bijna 70 onafhankelijke culturele centra door heel Europa. Dit netwerk brengt culturele centra met elkaar in contact en moedigt hen aan ideeën en ervaring uit te wisselen en gezamenlijk projecten op te zetten.

Een duurzame Melkweg

Ook duurzaamheid is belangrijk bij de Melkweg en er wordt daarom ook ingezet op een zo laag mogelijke uitstoot van broeikasgassen. Dit doet de Melkweg onder meer door middel van het verlagen van het energie- en waterverbruik, een mooie uitdaging in zo’n oud gebouw!

Om het energieverbruik te verlagen is in en tussen de zalen, op de brug en aan de gevel LED-verlichting aangebracht. Dit leidt tot minder stroomverbruik en in de zalen levert dit ook minder warmte op dan traditionele lampen, waardoor de airconditioning ook minder ingezet hoeft te worden. Vele lampen zijn RGB, waardoor er gelukkig nog wel steeds veel sfeer gemaakt kan worden. De Melkweg heeft ook een systeem waarmee het voltage geoptimaliseerd wordt en we op het gehele energieverbruik besparen. Verder zijn de daken van de kantoren geïsoleerd en de ramen van de kantoren en de oude melkfabriek van thermopane beglazing voorzien.

Om het waterverbruik terug te dringen werkt de Melkweg bij de bars met waterbesparende kranen in de spoelbakken. De kleedkamers hebben verder waterbesparende douchekoppen en de urinoirs zijn waterloos. De totale besparing aan waterverbruik van de Melkweg bedroeg in 2016 1,4 miljoen liter water!

Momenteel is de Melkweg samen met de gemeente Amsterdam nog bezig met een onderzoek naar een nieuwe dakbedekking voor de kleedkamers en de uitbouw van de entree, een zogenaamd sedumdak. De bedekking bestaat uit vetplantjes en deze bedekking is koel in de zomer en warm in de winter. Met het Amsterdamse afvalverwerkingsbedrijf Renewi, voorheen Icova, is de Melkweg in gesprek om het afval in de toekomst af te voeren via het water. Dit is aanmerkelijk milieuvriendelijker dan over de weg.